FIRMA

Zahradnictví Oškera pěstuje a prodává květiny již více jak 80 let.

Historie firmy

  • zahradnictví založeno roku 1927 panem Josefem Oškerou
  • od roku 1954 nuceně zestátněno
  • od roku 1991 zahradnictví zrestituováno a pokračování rodinné tradice panem Josefem Oškerou ml.
  • od roku 2005 vede zahradnictví paní Jitka Šilerová, další pokračovatel rodu Oškerových

 Počátky podnikání Počátky podnikání Počátky podnikání Počátky podnikání Počátky podnikání